mobile
REKLAMA

Nowy system transportu dla osób z niepełnosprawnościami

Tańsze przejazdy w ramach abonamentu i większy budżet, pozwalający pomóc większej liczbie osób – to najważniejsze zmiany w warszawskim systemie transportu dla mieszkańców z niepełnosprawnościami. Korzystne zmiany wejdą w życie natychmiast po zakończeniu procedur przetargowych.

inf. prasowa
Nowy system transportu dla osób z niepełnosprawnościami

Od blisko 30 lat na terenie Warszawy zapewniamy specjalistyczny transport dla osób z niepełnosprawnościami. System przewozów konsekwentnie udoskonalamy - np. w lipcu 2020 roku wprowadziliśmy przewozy pojazdami osobowymi dla tych osób z niepełnosprawnością, które nie potrzebują transportu specjalistycznego

 

W tym roku chcemy wprowadzić kolejne, korzystne dla mieszkańców modyfikacje. Przede wszystkim wprowadzamy nową formułę: przejazdy stałe (abonamentowe) w ramach przejazdów specjalistycznych; szczególnie atrakcyjne dla osób, które muszą często i regularnie odbywać podróże, np. do dziennego ośrodka wsparcia, do pracy. Przewozy stałe będą realizowane od poniedziałku do piątku (czyli przez pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt) dla osób, które m.in. zadeklarują,  że będą korzystać z tej formy wsparcia przez minimum cztery dni w tygodniu przez cztery tygodnie w miesiącu (w kolejnych trzech miesiącach). Opłata abonamentowa wyniesie 180 zł miesięcznie – równowartość biletu miesięcznego na 1. i 2. strefę. W przeliczeniu na jednej kurs opłata wyniesie 4,50 zł za jeden kurs. Taka kwota jest zbliżona do ceny biletu jednorazowego w komunikacji miejskiej.

 

W ramach systemu nadal będzie można zamawiać przejazdy jednorazowe – opłata za jeden taki kurs wyniesie 20 zł.

 

Wprowadzenie przejazdów abonamentowych nastąpi po wyłonieniu jednego operatora usług, który będzie odpowiedzialny zarówno za transport specjalistyczny jak i osobowy. Stolica wdroży wówczas także specjalną procedurę kwalifikacyjną do przejazdów abonamentowych. Nastąpi to niezwłocznie po zakończeniu procedur przetargowych.

 

– Z powodu odwołania złożonego do toczącego się postępowania przetargowego przez jednego z wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), musieliśmy opóźnić wprowadzenie systemu abonamentowego. Wprowadzenie pełnego systemu planujemy niezwłocznie po zakończeniu postępowania – tłumaczy zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra, odpowiedzialna za obszar pomocy społecznej.

 

Nowa, korzystna formuła opłaty to nie jedyna ważna zmiana w warszawskim systemie transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Równie ważne jest zwiększenie budżetu na realizację tego zadania. Na wykonanie blisko 46 tys. kursów abonamentowych rocznie zaplanowaliśmy ok. 4 mln zł (ostateczny koszt ich realizacji będzie znany po rozstrzygnięciu w Krajowej Izbie Odwoławczej). Licząc razem z kursami jednorazowymi, liczbę wszystkich przejazdów w ciągu roku szacujemy na ponad 62 tys. Na całą usługę przewozów dla osób z niepełnosprawnościami zaplanowaliśmy w tym roku 7 mln zł, tj. blisko dwa razy więcej niż zaplanowaliśmy w roku 2020.

 

Zmiany w systemie uzgodnione ze stroną społeczną

Proponowane przez m.st. Warszawa zmiany w organizacji transportu dla osób z niepełnosprawnościami zostały wypracowane wspólnie z Branżową Komisją Dialogu Społecznego (BKDS) jeszcze w 2019 roku. To właśnie na podstawie uzgodnień ze stroną społeczną wprowadziliśmy korzystną formułę abonamentu oraz uruchomienie transportu niespecjalistycznego (osobowego) jako uzupełnienie usługi specjalistycznej.

 

Te uzgodnienia były punktem wyjścia do przygotowania zmiany systemu transportu od 2021 roku. Z uwagi na postulaty strony społecznej, aby wprowadzić nową usługę przewozów stałych dla osób, które codziennie podróżują do pracy lub placówki wsparcia dziennego i wymagających specjalistycznego transportu, przygotowaliśmy postępowanie przetargowe. W ramach rozmów strony społecznej z przedstawicielami miasta ustalono również, że  transport dla osób z niepełnosprawnościami nie będzie dla wszystkich osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), ale dla mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać z komunikacji miejskiej – mówi Aldona Machnowska–Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

 

Informacje o tym postępowaniu są dostępne na stronie: politykaspoleczna.um.warszawa.pl

 

 

 

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda