mobile
REKLAMA

Ostatni sondaż - Trzaskowski vs Jaki prawie remis na ostatniej prostej!

Publikujemy kolejny sondaż przedwyborczy dla Warszawy przygotowany przez ABR SESTA, przeprowadzony w dn. 5-11 października. Dowiedz się, kto według mieszkańców Warszawy wygra wybory na prezydenta Warszawy i które ugrupowanie prowadzi w wyborach do Rady Miasta.

Redakcja
Ostatni sondaż -  Trzaskowski vs Jaki prawie remis na ostatniej prostej!

PREFERENCJE WYBORCZE MIESZKAŃCÓW WARSZAWY - PREZYDENT MIASTA

Pierwsza tura

Poparcie dla kandydata Rafała Trzaskowskiego nieco wzrosło względem sondażu w poprzednim miesiącu, przy czym uzyskał niewielka przewagę względem Patryka jakiego o 2,2 p.p.

Niewielki spadek odnotował Patryk jaki (- 3 p.p.). Spadł również nieco odsetek badanych, którzy w dniu badania nie wiedzieli na którego kandydata zagłosują.

Mężczyźni nieco częściej niż kobiety deklarowali, że w wyborach na prezydenta zagłosują na Patryka jakiego (+ 5 p.p.) oraz Marka Jakubiaka (+ 3 p.p.). Natomiast kobiety nieco częściej wskazywały na Rafała Trzaskowskiego (+ 2 p.p.), ale też częściej nie są jeszcze zdecydowane (+ 3 p.p.).

Poparcie dla Patryka Jakiego najbardziej spadło względem ostatniej fali badania w grupie wiekowej 25-34 lata (- 10 p.p.) oraz 18-24 lata (- 7 p.p.). Tymczasem w najmłodszej grupie wiekowej oraz pośród osób w wieku 45-54 lata najwięcej zyskał Rafał Trzaskowski (w obu grupach + 11 p.p.).

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, Patryka jakiego popiera 6 na 10 badanych z wykształceniem zawodowym lub niższym. Kandydat ten otrzymałby dwukrotnie więcej głosów niż R. Trzaskowski w grupie z wykształceniem średnim/policealnym/technicznym i ponad dwukrotnie mniej głosów niż Trzaskowski wśród mieszkańców z wykształceniem wyższym.

Druga tura

Według deklaracji mieszkańców, w drugiej turze wyborów Rafał Trzaskowski uzyskałby przewagę nad Patrykiem Jakim o 4 p.p. (w zeszłym miesiącu Patryk Jaki miał przewagę 2 p.p. nad Rafałem Trzaskowskim). Ponownie najwyższą przewagę Patryk Jaki ma w grupie osób z niższym niż średnie wykształceniem.


 

PREFERENCJE WYBORCZE MIESZKAŃCÓW WARSZAWY - RADA WARSZAWY

Zgodnie z deklaracjami z pierwszej połowy października 2018 r., największe partie otrzymałyby podobny odsetek głosów wyborach do Rady Warszawy (w tym sondażu niewielka przewaga Platformy. Nowoczesna Koalicja Obywatelska – o 1,1 p.p.).

Co szósty mieszkaniec Warszawy deklarujący chęć udziału w wyborach nie zdecydował jeszcze na jaki komitet odda swój głos w wyborach – odsetek niezdecydowanych zmniejsza się vs sondaże w poprzednich miesiącach.

Mężczyźni nieco częściej deklarowali, że w wyborach do rady Miasta zagłosują na ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość (+ 5,5 p.p.) oraz Kukiz’15 (+ 3 p.p.) i Koalicja SLD Lewica Razem (+ 2 

p.p.). Natomiast kobiety częściej wskazywały na Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie (+ 3 p.p.), ale też częściej nie są jeszcze zdecydowane (+ 6 p.p.).

W grupie najstarszych mieszkańców Warszawy (55+), podobnie jak w ubiegłym miesiącu, 4 na 10respondentów oddałoby głos na PiS. Pośród mieszkańców Warszawy w wieku 45-54 lata o 13 p.p. wzrósł odsetek, którzy planują oddać głos na Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Istotnie również wzrósł odsetek głosujących na ten komitet pośród osób w wieku 25-34 lata (+ 12 p.p.).

Odsetek planujących głosować na dwa główne komitety nie zmienił się istotnie względem sondażu we wrześniu. Największe zmiany odnotowano pośród osób z wykształceniem zasadniczym lub niższym, gdzie o 4 p.p. wyższy odsetek planuje oddać głos na PiS.

Metryczka

 

 

METODA BADANIA:

Badanie zrealizowane metodą TAPI (Tablet Assisted Personal Interview) – wywiady kwestionariuszowy bezpośredni przeprowadzane na ulicach Warszawy z użyciem tabletu. Pytania dotyczące preferencji wyborczych (komitetów wyborczych oraz kandydatów na prezydenta Warszawy) były rotowane podczas każdego wywiadu.

DOBÓR PRÓBY:

Celowo-kwotowy, z zachowaniem rozkładu mieszkańców Warszawy według płci, wieku i liczby wyborców biorących udział w wyborach samorządowych w 2014 roku w poszczególnych dzielnicach.

MIEJSCE REALIZACJI:

Badanie przeprowadzono na głównych ciągach komunikacyjnych w każdej z 18 dzielnic Warszawy (zgodnie z kwotami).

RESPONDENCI:

Badanie zostało zrealizowane pośród mieszkańców Warszawy, którzy są zameldowani w dzielnicy. Warunkiem udziału w badaniu było również kryterium wiekowe osoby w wieku 18 lat i więcej oraz deklaracja udziału w najbliższych wyborach samorządowych.

TERMIN REALIZACJI: 05-11.10.2018

LICZEBNOŚĆ PRÓBY: N=1000

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda