mobile
REKLAMA

Program „GraduatON” dla studentów i absolwentów szkół wyższych

"GraduatON” to projekt skierowany do studentów i absolwentów szkół wyższych, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie na rynek pracy.

Redakcja / fot. pixabay
Program „GraduatON” dla studentów i absolwentów szkół wyższych

Program „GraduatON” to projekt przygotowany przez Międzynarodowa Fundacja "Reaxum" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla zainteresowanych przygotwano specjalne warsztaty z zakresu rozwoju i prezentacji osobowości, a także indywidualną opiekę psychologa/coach'a, który pozwoli zdefiniować kierunek zawodoy, przy okazji pokonując ewentuane bariery.

Jeśli jesteś:

 • absolwentem szkoły wyższej lub uzyskałeś absolutorium (max. 24 miesiące od zakończenia nauki) lub uczęszczasz na ostatni roku studiów wyższych (studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)),
 • posiadasz aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostajesz bez zatrudnienia,
 • nie bierzesz udziału w innym projekcie tego typu współfinansowanym przez PFRON.

Osobom, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie przygotowano oferty pracy.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa koszty:

 • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników/czki podczas organizowanych wsparć;
 • materiałów szkoleniowych;
 • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod nr tel. 728 873 371 lub adresem e-mail: graduaton@reaxum.eu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie https://reaxum.eu/graduaton/

 

źródło: Urząd Dzielnicy Śródmieście

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda