mobile
REKLAMA

Rada dzielnicy za likwidacją buspasa i prywatnego parkingu

Wczoraj odbyła się Sesja Rady dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wśród wielu punktów znalazły się również sprawy dotyczące parkowania w dzielnicy, kwestii komunikacyjnych. Zacznijmy od parkowania, a konkretnie od stanowiska rady w sprawie udostępnienia mieszkańcom parkingu znajdującego się przed budynkiem przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 18. W stanowisku zaproponowano zwrócenie się do ZDM o nieprzedłużanie z dotychczasowym dzierżawcą (jeden z najemców powierzchni w budynku nr 18) wygasającej z końcem roku umowy na prowadzenie parkingu w pasie drogowym oraz o udostępnienie go wszystkim mieszkańcom.

Informacja prasowa
Rada dzielnicy za likwidacją buspasa i prywatnego parkingu

W uzasadnieniu do stanowiska czytamy: „Obecnie teren, na którym znajduje się parking zgodnie z umową zawartą z prywatnym podmiotem służy jedynie celom komercyjnym. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy (wygasa z końcem 2021 roku) dzierżawca jest zobowiązany usunąć naniesienia i przywrócić go do poprzedniego stanu (m.in. likwidacja szlabanów).

Oddanie parkingu do użytkowania ogólnego umożliwiłoby korzystanie z niego mieszkańcom Ochoty w ramach abonamentu rejonowego i obszarowego oraz przyjezdnym korzystającym z usług prywatnych podmiotów na zasadach SPPN.

Rozwiązanie to niesie korzyści dla społeczności lokalnej Ochoty w związku z deficytem miejsc parkingowych, nie eliminując w żadnym stopniu klientów wspomnianych podmiotów prywatnych. Ponadto dotychczasowe zastosowanie skutkuje tym, że parking prywatny w godzinach wieczornych i nocnych jest w zdecydowanej większości pusty, a o tej porze zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla mieszkańców jest największe”. – Wydaje się, że zaproponowane stanowisko jest jak najbardziej zasadne.

Kolejny temat to stanowisko w sprawie likwidacji buspasa na Ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zawierające wniosek do zarządcy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jakim jest Zarząd Dróg Miejskich o likwidację pasa przeznaczonego dla transportu publicznego. Umotywowano to w następujący sposób: ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych łączącym dzielnicę z północną i zachodnią częścią Warszawy i maksymalne udrożnienie ruchu samochodowego leży w interesie zarówno zmotoryzowanych, jak i niezmotoryzowanych mieszkańców naszej dzielnicy. Buspas zorganizowany w tym miejscu powoduje korki, w wyniku których wzrasta znacznie emisja spalin. Sztuczne blokowanie ruchu tej ulicy utrudnia komunikację na ulicach Orzeszkowej, Białobrzeskiej, czy Szczęśliwickiej z uwagi na utrudnienia związane z włączeniem się do ruchu w ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Obecny remont tunelu przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, a w przyszłości przebudowa ulicy związana z planowaną budową linii tramwajowej jeszcze pogarsza sytuację i powoduje paraliż ruchu kołowego w całej dzielnicy.

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie buspasa na ulicy Bitwy Warszawskiej w sytuacji, kiedy od pewnego czasu wiadome jest, że są prowadzone prace w tunelu przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, jest delikatnie mówiąc decyzją nieprzemyślaną i wykonywaną pod dyktando lokalnych aktywistów miejskich” – mówi Barbara Laszczkowska, radna dzielnicy (Zawsze z Ochotą) – inicjatorka stanowiska rady dzielnicy w sprawie buspasa.

Fot. UD Ochota

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda