mobile
REKLAMA

Warszawa przyszłości

Stołeczny Ratusz rozpoczyna prace nad wizją miasta w 2030 roku. To jak Warszawa będzie wyglądała za 15 lat, w dużej mierze będzie zależało od mieszkańców Stolicy. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi zostało zaplanowane na dzień 23 września 2015 roku.

Warszawa przyszłości

Obecny rozwój Warszawy realizowany jest w oparciu o strategię przyjętą w 2005 roku. Przez 10 lat obowiązywania dokumentu określającego kierunki rozwoju miasta zaszło wiele zmian. Zaobserwować je można w takich obszarach jak sferze społecznej (jak np. starzenie się społeczeństwa czy rozwój oferty kulturalnej), przestrzennej (rosnąca rola współpracy z gminami obszaru metropolitalnego czy usprawnienia komunikacji) i gospodarczej (spadek bezrobocia czy wzrost znaczenia innowacji). Warszawski Ratusz planuje włączyć mieszkańców w wizję budowania miasta.

- Konsultacje społeczne są stałym elementem naszego funkcjonowania. Chodzi nam o to, żeby najnowsza strategia nie była strategią administracji i urzędników. Chcemy, żeby to była strategia, z którą identyfikują się mieszkańcy Warszawy. Zapraszamy wszystkich warszawiaków do do debat – powiedziała Hanna Gronkiewicz - Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Prace nad strategią potrwają do sierpnia 2017 roku. Pierwszy etap rozpocznie się już we wrześniu br. i potrwa do stycznia 2016 roku. Urzędnicy będą spotykać się z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych  środowisk i ekspertami. Przewidziano 4 spotkania. Pierwsze, otwierające cykl rozpocznie się 23 września o godzinie 17 w sali ratuszowej PKiN. Drugie spotkanie odbędzie się 5 października o godzinie 16.30 w Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej 2. Debata będzie obejmowała sferę społeczną przyszłej Warszawy. Na trzecie spotkanie Ratusz zaprasza 2 października do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie w sali ratuszowej o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie obejmujące obszar Przestrzeni. Ostatnia debata omawiająca obszar Gospodarki rozpocznie się 26 października o godzinie 16.30 w Centrum Nauki Kopernik.

Swój głos w sprawie przyszłości Warszawy można oddać też biorąc udział w ogólnodostępnej ankiecie (zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2030.um.warszawa.pl ankieta dostępna będzie też w urzędach dzielnic, bibliotekach i domach kultury). Swoje oczekiwania wobec przyszłości Warszawy będzie można wyrazić w ten sposób w dniach od 5 do 30 października.

Nad przyszłością Warszawy, wizją jej wyglądu w 2030 roku w trzech grupach pracować będą przedstawiciele społeczności lokalnej, przedstawiciele Urzędu oraz Rady m.st. Warszawy. Zajmą się aspektami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi miasta.

- Przewidujemy grupy robocze powoływane w sposób otwarty. Chcemy, żeby w prace tych grup włączyli się mieszkańcy, którzy chcą coś w nieść. Będziemy rozmawiać w formule warsztatowo - debatowej – powiedział dr hab. Wojciech Dziemianowicz, ekspert wiodący z Uniwersytetu Warszawskiego.

Odrębna grupę stanowić będzie grupa robocza, w skład której wejdą przedstawiciele urzędów dzielnic oraz grupa specjalistów Urzędu m.st. Warszawy. Grupa ta zajmie się stworzeniem ram dla późniejszej realizacji strategii.

Nad kształtem Warszawy będą także pracować eksperci zewnętrzni. Będą to: dr hab. Wojciech Dziemianowicz, ekspert wiodący, Uniwersytet Warszawski; dr Anna Domaradzka – Widła, ekspert ds. społecznych; dr Michał klepka, ekspert ds. gospodarczych i Mirosław Grochowski, ekspert ds. przestrzennych.
Wypracowane w zespołach ustalenia poddane zostaną konsultacjom społecznym, które zostały zaplanowane na luty – marzec 2017 roku.

Realizacja projektów rozpocznie się po uchwaleniu strategii przez Radę Miasta, która ma zostać podjęta pod koniec 2017 roku.

- Marzenia mam takie jak każdy inny Warszawiak, żeby Warszawa była otwarta, wielka, wygodna i żeby ludzie, którzy rzeczywiście wiążą z nią swoją karierę, chcieli tutaj przebywać – powiedziała Prezydent m.st. Warszawy.

Jak będzie wyglądała stolica w przyszłości dowiemy się za dwa lata, tuż po konsultacjach społecznych.

Andrzej Sitko

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda