mobile
REKLAMA

Żoliborscy radni za wieloletnią umową dzierżawy dla baru „Kępa Potocka”

W środę, 11 maja podczas sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przegłosowana została uchwała o skierowaniu pod obrady Rady Miasta wniosku o odstąpienie od przetargu i zawarcie 10-letniej umowy z obecnymi dzierżawcami gruntu, którzy prowadzą na tym terenie bar „Kępa Potocka”. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Informacja prasowa
Żoliborscy radni za wieloletnią umową dzierżawy dla baru „Kępa Potocka”

ar „Kępa Potocka” działa od początku lat 90-tych. W uzasadnieniu decyzji żoliborscy radni zwrócili uwagę, że trzydziestokilkuletnia tradycja ww. miejsca spotkań żoliborzanek i żoliborzan, ale też warszawianek i warszawiaków współtworzy obraz i charakter dzisiejszego Żoliborza, stanowiąc dla mieszkańców dzielnicy, ale też miasta wielką wartość.

- Sprawa braku możliwości dzierżawy (…) bez przeprowadzenia przetargu lub konkursu ofert, a tym samym ryzyko zmiany dzierżawcy, zbulwersowała mieszkańców i opinie publiczną. Radni otrzymali niezliczone apele i prośby o pomoc i zachowanie charakteru i tradycji Kępy Potockiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, działając w zgodzie z literą prawa, zasadnym jest przedstawienie niniejszej sprawy do decyzji Rady m.st. Warszawy – napisano w uzasadnieniu.

Przewodniczący Rady Piotr Wertenstein-Żuławski (PO) podziękował wszystkim radnym, którzy odpowiedzieli na apel mieszkańców, zaangażowali się w pomoc i podpisali pod projektem uchwały Rady Dzielnicy.

Niespodzianek nie było. Wszyscy żoliborscy radni zagłosowali „ZA”. Nadzieję taką wyraził jeszcze przed rozpoczęciem głosowania radny Adam Buława (PiS) – liczę na głosowanie w tej sprawie ponad podziałami i bardzo wszystkim za to dziękuję. 

Radna Donata Rapacka (niezależna), głosując „całym sercem za wnioskiem” zwróciła się z prośbą „o wprowadzenie do menu opcji wegetariańskich”

Teraz sprawą dzierżawy 836 mkw. gruntu na terenie parku Kępa Potocka przy ul. Gwiaździstej 8, zajmie się Rada Miasta Stołecznego Warszawy.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda