mobile

KONKURS! Wygraj miesięczny karnet do Studia Doskonalenia Sylwetki Impuls mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Daniłowskiego 2/4!

Wygraj 1 miesięczny karnet do Studia Doskonalenia Sylwetki Impuls mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Daniłowskiego 2/4!

Jutro obchodzimy Dzień Pluszowego Misia i wiemy, że wszystkie „miśki to fajne chłopaki i dziewczyny” ;) ale nie daj się szarości za oknem i nadchodzącej zimie – nie zapadaj w sen zimowy jak miśki, bądź aktywny – wygraj karnet i zacznij dbać o formę już teraz!

Redakcja
KONKURS! Wygraj miesięczny karnet do Studia Doskonalenia Sylwetki Impuls mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Daniłowskiego 2/4!

Zasady konkursu:
Co trzeba zrobić?
Napisz w komentarzu, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać zaproszenie na to wydarzenie?"
Odpowiedzi można udzielać do dnia 28.11.2017 do godziny 23:59
Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 29.11.2017 roku.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem
https://www.facebook.com/informatorstolicy/
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na Facebooku prowadzonym przez Organizatora pod adresem URL:
https://www.facebook.com/informatorstolicy/ zwanym dalej „Serwisem”, w dniach od 24.11.2017 do 28.11.2017 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®.
Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®.
6. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
9. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
10. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; posiada nie fikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u
przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem ściany (walla) na Fanpage'u.
11. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od
24.11.2017 do 28.11.2017 roku komentarza z odpowiedzią "dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać karnet?" pod danym postem konkursowym z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.
12. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
13. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni
1 Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
14. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
15. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureata Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
16. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony na ścianie (wallu) Fanpage'a w Serwisie Facebook® dnia 2
9.11.2017 roku. Publikacji, o której mowa będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu.
17. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość na messenger do Organizatora Konkursu.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u.
19. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
20. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.

 

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda