mobile
REKLAMA

Osoby bezrobotne decydują się na założenie własnego biznesu

W minionym roku na stołecznym rynku pracy pojawiło się ponad 400 nowych firm, które skorzystały ze środków na założenie własnej działalności gospodarczej. Przyznał je Urząd Pracy m.st. Warszawy. - Nasz urząd w ubiegłym roku, we współpracy z pracodawcami, stworzył dodatkowo blisko 1000 nowych miejsc pracy. Ponad 15 500 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie. Gdyby osoby, które były zarejestrowane i podjęły pracę w 2023 r. ustawiły wspólną kolejkę, miałaby ona długość ponad 7 km – obrazuje Monika Fedorczuk, Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy

oprac.NKK/mat.pras.
Osoby bezrobotne decydują się na założenie własnego biznesu

Na założenie własnej firmy z wykorzystaniem wsparcia udzielanego przez stołeczny Urząd Pracy w ubiegłym roku zdecydowało się 410 osób. Jak przekazała miejska jednostka wiele biznesów, które powstały przy wsparciu urzędu, nadal aktywnie funkcjonuje na rynku. Przedsiębiorcy ci odnoszą sukcesy i tworzą nowe miejsca pracy, powracając z ofertami zatrudnienia. Wspólnie z pracodawcami, dzięki środkom Funduszu Pracy, EFS i PFRON stworzono blisko 1000 nowych miejsc pracy. To nie tylko liczby, ale realne historie ludzi, którzy dzięki tym inicjatywom znaleźli swoje miejsce na rynku pracy.

Trójstronna symbioza

Działania na warszawskim rynku pracy opierają się również na podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji. W całym 2023 roku ze szkoleń, kursów, studiów podyplomowych sfinansowanych za pośrednictwem Urzędu Pracy m.st Warszawy skorzystało 2 891 osób. Osoby bezrobotne otrzymują szansę na znalezienie lepszej pracy, a pracujący nabierają  pewności, że ich kwalifikacje są systematycznie uzupełniane. Pracodawcy zyskują dobrze wykwalifikowane kadry, co sprawia, że ich firma staje się konkurencyjna na rynku.

Intensywne działania

Od stycznia 2023 roku odnotowywano mniejszą liczbę bezrobotnych w Warszawie. Ten trend utrzymał się do grudnia 2023 roku. Na koniec roku zarejestrowanych było 18 188 osób bezrobotnych, co oznacza znaczący spadek (o 1 984 osoby) w porównaniu z końcem 2022 roku.

W nowym roku Urząd Pracy m.st. Warszawy uruchomił już wnioski na staże i szkolenia. W najbliższych dniach wystartują kolejne nabory. Budżet na ten cel wynosi ponad 34 mln złotych. Daje to duże możliwości działań aktywizacyjnych.

 

fot. Bartek Zakrzewski z Pixabay

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda