mobile
REKLAMA

Projekt budowy ulicy Ficowskiego

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy informuje, że została podpisana umowa na projekt budowy ulicy Ficowskiego, która ma m.in. prowadzić do nowego zespołu żłobkowo-przedszkolnego powstającego na jej południowym krańcu. Jednocześnie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A wykonywany będzie projekt przebudowy magistrali wodociągowej, która znajduje się pod przebudowywaną ulicą. Całość dokumentacji ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Informacja prasowa
Projekt budowy ulicy Ficowskiego

Umowa podpisana została z datą 29 listopada 2023 roku. Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem ma objąć odcinek ul. Ficowskiego od skrzyżowania z ul. Szamocką i ul. Kaliny Jędrusik do skrzyżowania projektowanych dróg 11KD-D i 12KD-D, wraz z tym skrzyżowaniem i z połączeniem z drogą 12 KD-D. Przebudowa ul. Ficowskiego zapewni obsługę komunikacyjną dla projektowanego zespołu żłobkowo – przedszkolnego, ale też poprawi komfort dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Ficowskiego 6. Obecnie mieszkańcy częściowo muszą się poruszać po zdegradowanych płytach chodnikowych i płytach typu „MON”. Długość przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi to około 250 m.

Projektant jednocześnie ma opracować dokumentację potrzebną do przebudowy magistrali wodociągowej znajdującej się w ul. Ficowskiego na odcinku od skrzyżowania w ul. Szamockiej do ul. Stanisława Dygata.

- Rozpoczynamy kolejny ważny etap rozwoju naszej dzielnicy. Niecodziennie podpisujemy trójstronną umowę na inwestycję, która nie tylko poprawi infrastrukturę drogową, ale jednocześnie pozwoli na modernizację istotnej infrastruktury miejskiej w tym samym czasie. Dzięki współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji wraz z projektem przebudowy ulicy realizowany będzie projekt przebudowy magistrali wodociągowej, a następnie skoordynowane zostaną także same prace drogowe. Dążymy do stworzenia kompleksowego, funkcjonalnego i nowoczesnego środowiska życia w naszej dzielnicy, a dzięki współpracy z MPWiK realizowane w przyszłości prace budowlane będą mniej uciążliwe dla  mieszkańców  – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 Jakie prace obejmie przebudowa ulicy Ficowskiego?

W części dotyczącej prac zlecanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przygotowywany projekt wraz z kosztorysem ma objąć budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych. Wykonana ma być także dokumentacja dotycząca budowy odwodnienia ulicy, oświetlenia z uwzględnieniem wymiany kabli oświetleniowych, słupów i opraw oświetleniowych oraz przebudowę obcych urządzeń infrastruktury technicznej, które mogą  kolidować z budową drogi.

Co z zielenią?

Niezbędnym elementem przygotowywanego projektu ma być także urządzenie zieleni przyulicznej. Wykonawca zobowiązany został do wykonania inwentaryzacji zieleni wraz z oceną zdrowotną stanu zadrzewienia. Na tej podstawie ma zostać sporządzona dokumentacja uwzględniająca możliwe kolizje z inwestycją, a co za tym idzie ewentualną wymianą drzew i propozycję nasadzeń kompensacyjnych.

Projekt ma również uwzględniać postawienie elementów małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.

 Wykonawcą projektowo-kosztorysowej budowy ul. Ficowskiego oraz przebudowy magistrali wodociągowej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. została spółka AKONSULT. Zasady podziału zadań i rozliczeń podpisanej trójstronnej umowy zawarte zostały w osobnym porozumieniu Dzielnicą Żoliborz a MPWiK. Koszt przygotowania całej dokumentacji to 390 000 zł.

Inwestycja ta umożliwi w przyszłości dalszą rozbudowę ulicy, w tym także połączenia z dzielnicą Wola.

fot.pixabay

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda