mobile

Stolica otrzyma blisko 570 mln zł na inwestycje

Sejmik Województwa Mazowieckiego zadecydował o tym, co będzie realizowane w tym roku m.in. w Warszawie. W planach są m.in. przebudowa pomieszczeń dla oddziału kardiologii w szpitalu bródnowskim czy przebudowa Arsenału Warszawskiego. Wiele inwestycji zaplanowano również na drogach wojewódzkich.

oprac. NKK
Stolica otrzyma blisko 570 mln zł na inwestycje

Do Warszawy i okolicznych powiatów z budżetu województwa mazowieckiego trafi blisko 570 mln zł na inwestycje. Jak podkreśla marszałek województwa Adam Struzik budżet na 2024 rok jest budżetem proinwestycyjnym. Jak co roku najwięcej środków zaplanowaliśmy na inwestycje drogowe. W sumie to ponad 355 mln zł na inwestycje i remonty na drogach w subregionach warszawskim wschodnim i zachodnim. Będziemy również modernizować nasze szpitale wojewódzkie. Inwestycje zaplanowano m.in. w szpitalu bródnowskim, w Konstancinie-Jeziornie, szpitalu międzyleskim czy placówce w Pruszkowie. Nie zapominamy o instytucjach kultury. Duże zmiany czekają muzeum archeologiczne. Prace modernizacyjne są prowadzone już w skrzydle północnym i wschodnim Arsenału Warszawskiego, przygotujemy także dokumentację na przebudowę skrzydeł zachodniego i południowego- wylicza marszałek.

Przez ostatnie lata w budżecie województwa ważną i dużą pozycję stanowiły wydatki na modernizacją i rozbudowę dróg. W tym roku będzie podobnie. Na ten cel przeznaczono ponad 245 mln zł na same budowy i modernizację, do tego należy doliczyć 97 mln zł na remonty dróg w regionie warszawskim zachodnim i warszawskim wschodnim.

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Ponad 245 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejnych 97 mln zł – remonty dróg w regionach warszawskim zachodnim i warszawskim wschodnim. – W tym roku na drogach wojewódzkich w obszarze okołowarszawskim zaplanowaliśmy wiele prac. Będą to m.in. roboty drogowe na 10-kilometrowym odcinku drogi 634 od Wołomina do Zielonki. Jest to ogromna inwestycja za ponad 247 mln zł. Rozbudowy doczekała się również droga 721 od Piaseczna do Konstancina. Koszt tej inwestycji to 84 mln zł. W Pruszkowie będziemy kontynuować prace przy rozbudowie dwóch skrzyżowań. Wiele będzie się działo również w Brwinowie – kontynuujemy prace na ul. Biskupińskiej oraz rozpoczniemy przebudowę dwóch skrzyżowań w ciągu drogi 719 – podkreśla Grzegorz Obłękowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Jednak nie tylko drogi to ważny punkt budżetu. Są tam również inwestycje związane ze służbą zdrowia. Na liście w tej kategorii znajdują się również warszawskie placówki. 21,6 mln zł samorząd województwa przeznaczył na przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie.

Mazowiecki Szpital Bródnowski otrzyma w tym roku z budżetu województwa mazowieckiego ponad 47,6 mln zł na inwestycje. Będą to m.in. przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, na co zaplanowano łącznie ponad 31,8 mln zł. Jak podkreśla Teresa Bogiel, prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, będzie to największa inwestycja w placówce. – Pacjenci kardiologiczni i internistyczni to bardzo ważna i duża grupa w szpitalu bródnowskim, stąd decyzja, aby kolejny remont oraz zakup wyposażenia dotyczył oddziału, który opiekuje się tymi osobami. Znacząca część środków na 2024 rok będzie zainwestowana w Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego. Sam nowoczesny sprzęt to 16 milionów złotych. Pracujemy intensywnie, aby już od listopada tego roku nowy oddział służył pacjentom.

Szpital przeprowadzi również informatyzację (9 mln zł), modernizację instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej (6,7 mln zł) oraz zakupi aparaturę medyczną (ponad 1,4 mln zł). Zaplanowano również budowę i przebudowę budynków H i D. Tylko w tym roku samorząd województwa przeznaczy na ten cel ponad 2 mln zł. W sumie do 2029 r. samorząd województwa mazowieckiego zaplanował na tę inwestycję ponad 417 mln zł. Szpital będzie ponownie starał się o uzyskanie oceny celowości inwestycji.

Na tegoroczne inwestycje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie samorząd województwa zarezerwował ponad 26,5 mln zł. Budowa nowego obiektu szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją to największa inwestycja, na którą w tym roku samorząd województwa przeznaczył ponad 25 mln zł. W sumie samorząd Mazowsza zarezerwował na nią ponad 204 mln zł. Szpital zakupi także sprzęt na dwa bloki operacyjne. Myjnia-dezynfektor trafi na blok operacyjny urazowo-ortopedyczny, a kolumna laparoskopowa – na blok operacyjny ogólny. Na oba zakupy samorząd województwa przeznaczył ponad 1,3 mln zł. Szpital będzie ponownie starał się o uzyskanie oceny celowości inwestycji.


 

Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym otrzyma w tym roku ponad 25,9 mln zł na adaptację przyziemia pawilonu A, B, C w związku z utworzeniem izby przyjęć i budową nowego podjazdu. Łącznie samorząd województwa mazowieckiego zaplanował na realizację tej inwestycji ponad 32,1 mln zł.


 

Ponad 9,9 mln zł z budżetu województwa na tegoroczne inwestycje otrzyma Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie. Na przebudowę pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny w tym roku zarezerwowano ponad 9,7 mln zł. W sumie w samorząd województwa do 2026 r. zaplanował na ten cel ponad 38,5 mln zł.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie otrzyma w tym roku ponad 3,4 mln zł z budżetu województwa na termomodernizację budynków szpitala przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 w Warszawie. W sumie samorząd województwa zaplanował na realizację tej inwestycji ponad 4,5 mln zł.


Samorząd województwa przeznaczył również środki na inwestycje kultury.

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie zrealizuje w tym roku inwestycje dzięki 13,7 mln zł wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego. Ponad 13 mln zł pochłoną w tym roku modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego, a także przygotowanie dokumentacji modernizacji skrzydeł południowego i zachodniego. Dzięki przebudowie północnego i wschodniego skrzydła Arsenału Warszawskiego muzeum zyska nowe powierzchnie wystawiennicze. Do wschodniego skrzydła przeniesie się muzealna biblioteka wraz z czytelnią. Muzeum wzbogaci się także o nowe sale dydaktyczne, które powstaną na parterze skrzydła północnego. W gmachu zainstalowano windę, a klatki schodowe dostosowano do obowiązujących przepisów. W ramach przebudowy udało się także odnowić cenne portale i drzwi. Na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni będą podejmować decyzję o przyznaniu dodatkowych środków dla muzeum. Jeśli radni wyrażą zgodę, placówka otrzyma 11 mln zł na zorganizowanie wystawy stałej w wyremontowanych pomieszczeniach arsenału. Łączna wartość dofinansowania modernizacji skrzydeł północnego i wschodniego ze środków samorządu województwa wynosi blisko 450 mln zł.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie otrzyma w tym roku z budżetu województwa mazowieckiego ponad 11 mln zł na inwestycje. Największą z nich będzie rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie, na którą samorząd województwa zarezerwował łącznie ponad 23,3 mln zł, z czego w tym roku ponad 10,8 mln zł.

2,3 mln zł na tegoroczne inwestycje otrzyma Muzeum Niepodległości w Warszawie. Placówka zakupi m.in. wyposażenie i wykona wystawy stałe w swoim nowym oddziale w Radzyminie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na tę inwestycję współfinansowaną z gminą Radzymin w budżecie województwa zarezerwowano w tym roku ponad 1,9 mln zł.

Ponad 1,8 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego trafi w tym roku do Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Teatr zrealizuje m.in. projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – „Muzyczne dźwięki teatru” (1 mln zł).

FOT. UMWM
 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda