mobile
REKLAMA

W ramach programu "SzuwarWarszawski" startują prace remontowe wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego.

Rozpoczęły się  prace remontowe wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego w ramach projektu SzuwarWarszawski. Projekt ma na celu ochronę bioróżnorodności w mieście. 

Informacja prasowa
W ramach programu "SzuwarWarszawski" startują prace remontowe wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego.

 Zmiany mają służyć poprawie jakości życia zwierząt na tym terenie, z jednoczesnym poszanowaniem tkanki historycznej miejsca.

 

Część terenu od strony ul. Czerniakowskiej jest ogrodzona i wyłączona z ruchudla zwiedzających. Wokół rozety powinno powstać przejście umożliwiające swobodne zwiedzanie podczas prac remontowych. 

Nasz wykonawca wymieni umocnienia betonowe i złagodzi nachylenie skarp. Powstaną nowe wypłycenia sprzyjające rozwojowi roślinności wodnej oraz ptactwu, które będą podparte gabionami.

Wykonanie tych prac będzie możliwe po spuszczeniu wody z części Kanału. Ryby zostaną przeniesione ze wschodniej rozety do tej części Kanału, w której pozostanie woda, a ryby z gatunków obcych zostaną odłowione.

Ponadto powstaną nowe ścieżki z nawierzchni mineralnej, a zamiast części betonowych płyt zobaczymy nasadzenia z roślin okrywowych, krzewów i trawnik na przedłużeniu osi głównej założenia. Przy ścieżkach prowadzących do chodnika wzdłuż ul. Czerniakowskiej posadzone zostaną szpalery lip drobnolistnych, które będą nawiązaniem do alej biegnących wzdłuż całego kanału.

Wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem przyrodniczym. Kanał jest wpisany do rejestru zabytków dlatego projekt zatwierdzony został przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Działania realizowane są w ramach unijnego projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (SzuwarWarszawski), realizowanym od 2020 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, w którego imieniu działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Realizacja projektu  jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

fot. www.zzw.waw.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda