mobile
REKLAMA

Warszawa planuje przestrzeń z myślą o klimacie i zabytkach

Radni m.st. Warszawy uchwalili cztery nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wśród miejskich priorytetów zawartych w tych dokumentach znalazły się: harmonijny rozwój zabudowy, ochrona terenów zieleni i adaptacja do zmian klimatu

Informacja prasowa
Warszawa planuje przestrzeń z myślą o klimacie i zabytkach

- Chcemy, by miasto rozwijało się w sposób zaplanowany. Dlatego tyle uwagi poświęcamy planom miejscowym. Stanowią one kompromis, który polega na jak najlepszym wyważeniu interesu publicznego i interesów prywatnych, w oparciu o analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne – przypomina Bartosz Rozbiewski, p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Plan dla Wierzbna z ogrodami działkowymi

Znaczną część terenu (11 proc.) pomiędzy ul. Racławicką i ul. A. Odyńca zajmuje Rodzinny Ogród Działkowy. Jest on ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków – jako Ogród Działkowy Towarzystwa Ogrodów Robotniczych. Plan ustala ochronę i zachowanie tego terenu pod uprawy ogrodnicze, wypoczynek oraz rekreację.

Dokument ułatwi też budowanie większej odporności i adaptację miasta do zmian klimatu. Dlatego na terenie ogrodów działkowych, terenach zieleni publicznej oraz w ramach stref zieleni mają być stosowane rozwiązania zwiększające zdolność retencyjną – m.in. niecki bioretencyjne, zbiorniki chłonne, place wodne, ogrody deszczowe czy rowy infiltracyjne.

Nowy plan obejmuje również układ urbanistyczny pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Zachowuje go i porządkuje. W centralnej części obszaru objętego planem funkcjonuje ogród jordanowski, który zostanie zachowany jako teren parku publicznego.

Plan dla Powiśla Południowego

Plan miejscowy Powiśla Południowego – część I obejmuje 94 ha poniżej Skarpy Warszawskiej, pomiędzy Trasą Łazienkowską a kolejową linią średnicową i teren nad Wisłą. Ta część Solca, po zniszczeniach II wojny światowej, w ramach Sześcioletniego Planu Odbudowy Warszawy była przekształcana w Centralny Park Kultury i Wypoczynku. Powstała wtedy monumentalna aleja parkowa z Pomnikiem Sapera i Płytą Desantu z otwarciem na Wisłę. Dziś ten obszar to szachownica terenów parkowych i kwartałów przedwojennej zabudowy, uzupełnianej od lat 60. XX wieku o nowe osiedla i budynki.

Plan ułatwi uporządkowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznych oraz strukturę parków, a także powiązania z ulicami i placami. Pozwoli podkreślić historyczne założenia Solca (układ osiowy al. ks. Józefa Stanka wraz z ukształtowaniem rejonu przecięcia tej alei z ul. Czerniakowską w rejonie skweru Mirosława Iringha). Uporządkuje przestrzennie ul. Solec z Rynkiem Soleckim oraz przecięcie tej ulicy z Alejami Jerozolimskimi. Plan wskazuje, gdzie i w jakiej formie powinna powstać nowa zabudowa – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych i historycznych. Na tym terenie znajduje się obecnie kilkanaście obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ponad 80 w gminnej ewidencji zabytków.

Plan dla części Ursynowa z al. KEN

Plan z aleją KEN w środku obejmuje ok. 47 ha na Ursynowie – po północnej stronie ul. Ciszewskiego. Wielorodzinne budynki o zróżnicowanej wysokości tworzą tu oryginalne układy z usługami komercyjnymi, szkołami i przedszkolami. Wielką wartością jest towarzysząca tej zabudowie zieleń. Dlatego uchwalony plan pozwoli chronić nie tylko układ urbanistyczny, ale również istniejące tereny zieleni, rekreacji i wypoczynku.

Dokument wskazuje też gdzie można uzupełnić zabudowę o funkcje mieszkaniowe, społeczne i usługowe. Dla bezpieczeństwa mieszkańców rozdziela ruch pieszy od kołowego. Daje możliwość rozwiązania problemów parkingowych poprzez spiętrzenie istniejących parkingów.

Plan Karolina Wschodniego z Gliniankami Sznajdra

Plan obejmuje ok. 26,5 ha w południowej części Bemowa – to grunty przylegające do terenów kolejowych stacji rozrządowej Odolany. Obszar od północy ogranicza ul. Połczyńska, od zachodu al. Czerwca 1989 r. Zabudowa koncentruje się w środkowej części tego terenu, mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa rozwija się wzdłuż ul. Połczyńskiej. Nowe obiekty usługowe powstają w kierunku al. Czerwca 1989 r. Zachodnie oraz południowo-wschodnie grunty są w dużym stopniu wolne od zabudowy. To tereny zieleni naturalnej, nieużytków czy zaniedbanych ogrodów działkowych. W części wschodniej planu znajduje się zbiornik wodny – Glinianki Sznajdra z zielenią urządzoną. Jest to cenny przyrodniczo element krajobrazu, plan go chroni.

Nowe ustalenia w uchwalonym przez radnych dokumencie umożliwią zagospodarowanie działek położonych w dotychczasowej rezerwie pod przebieg nowo wybudowanej ul. Lazurowej.

fot.UMW

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda