mobile

Warszawa wspiera przedsiębiorców: w 2021 r. bez waloryzacji czynszów za lokale użytkowe

Rafał Trzaskowski - prezydent m.st. Warszawy, zdecydował, że w 2021 r. nie będą waloryzowane stawki najmu za lokale użytkowe. To kolejne ułatwienie, które jest oferowane przedsiębiorcom na czas pandemii.

inf. prasowa
Warszawa wspiera przedsiębiorców: w 2021 r. bez waloryzacji czynszów za lokale użytkowe

Warszawa od początku epidemii koronawirusa, czyli już prawie 11 miesięcy podejmuje szereg działań wspierających przedsiębiorców.

- Przedsiębiorcy w dobie przedłużającej się pandemii są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej, dlatego proponujemy im kolejne rozwiązania, które pomogą przejść przez ten trudny czas - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

 

Waloryzacja czynszów wstrzymana

Mimo trudnej sytuacji budżetowej miasta, Prezydent m.st. Warszawy zdecydował o braku waloryzacji czynszów za lokale użytkowe w tym roku. Stawki czynszu są corocznie waloryzowane, w przypadku wzrostu cen o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Wskaźnik wzrostu za 2020 r. wyniósł 3,4 proc.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 121/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. (zmieniające zarządzenie nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych).

 

Krótszy czas najmu

Drugą ważną zmianą wprowadzoną przez Rafała Trzaskowskiego - prezydenta m.st. Warszawy, jest możliwość krótszego niż 10 lat okresu najmu lokali użytkowych. W przypadku lokali położonych w parterach ciągów handlowo-usługowych najem będzie możliwy np. na 3 lata, z możliwością przedłużenia. Zmiana ta jest efektem sygnałów, jakie otrzymujemy od przedsiębiorców – okres 10 lat w czasie epidemii, która niesie ze sobą trudności biznesowe i niepewność, jest za długi.

 

Obniżka czynszu

Jednocześnie przypominamy, że najemcy miejskich lokali użytkowych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu na skutek wprowadzonych ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii,  mogą cały czas korzystać z obniżenia czynszu - aż do 30 dni od dnia ich zniesienia. Czasowe obniżenie czynszu przedsiębiorca może uzyskać, zwracając się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wynajmującej lokal z wnioskiem o obniżkę za dany okres.

Do chwili obecnej udzielono obniżek blisko 3500 najemcom na kwotę prawie 39,9 mln złotych.

 

 

 

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda