mobile
REKLAMA

Współpraca w Czasach Kryzysu: Polska i Ukraina Podpisują Umowę o Bezpieczeństwie

8 lipca w Warszawie odbyła się ważna wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra
Zełenskiego, podczas której podpisano Umowę o Współpracy w Dziedzinie
Bezpieczeństwa. Dokument zakłada konkretne zobowiązania i dalsze wsparcie dla
Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Nad bezpieczeństwem delegacji czuwała policja
warszawska, wspierana przez funkcjonariuszy z całej Polski.

Maja Jaubin
Współpraca w Czasach Kryzysu: Polska i Ukraina Podpisują Umowę o Bezpieczeństwie

Wizytę prezydenta Zełeńskiego i Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy zabezpieczali
warszawscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z wszystkich wojewódzkich komend
policji w Polsce oraz z Komendy Głównej Policji. Policjanci byli odpowiedzialni nie tylko za
organizację i zabezpieczenie tras przejazdu, ale także za pilotaż kolumn VIP-ów oraz
ochronę miejsc pobytu gości. Dodatkowo, jak każdego dnia, dbali o bezpieczeństwo
mieszkańców Warszawy, informując ich o bieżących utrudnieniach w ruchu ulicznym. W
trakcie działań związanych z zabezpieczeniem wizyty nie odnotowano żadnych poważnych
incydentów.
Reprezentanci państw spotkali się po godzinie 13. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Premier Donald Tusk i Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali Umowę o
Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa. W ten sposób oba państwa postanowiły
potwierdzić i wzmocnić dotychczasową współpracę i partnerstwo. „Podpisany dokument
zawiera konkretne, wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice” – podkreślił szef
polskiego rządu. Premier Donald Tusk i Prezydent Wołodymyr Zełenski rozpoczęli
konferencję prasową od uczczenia minutą ciszy ofiar dzisiejszego ataku Rosji na Ukrainę.
Rosyjskie rakiety uderzyły m.in. w szpital dziecięcy w Kijowie. Premier D. Tusk zadeklarował
pełne wsparcie w zakresie pomocy ofiarom ataku.
Premier Polski zaznaczył, że kto dzisiaj broni ukrainy, broni broni także siebie, a obrona
Ukrainy jest obroną całego świata. Prezydent Wołodymyr Zełeński podziękował z kolei
Polskę za trwałe wsparcie.
Kluczowym momentem podczas spotkania był podpis wzajemnego zobowiązania z Ukrainą
dotyczące wspólnego bezpieczeństwa. Do tej pory zrobiła to już Unia Europejska oraz 19
innych państw.
W zawartej umowie Polska i Ukraina zobowiązały się do regularnych konsultacji w sprawach
strategicznych oraz koordynacji wsparcia dla Ukrainy w jej obronie przed rosyjską agresją.
W związku z tym oba kraje będą dążyć do:
● pogłębiania współpracy politycznej, wojskowej, gospodarczej oraz w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony;
● współpracy w zakresie wyposażania i szkolenia ukraińskich sił zbrojnych i
bezpieczeństwa;
● wspierania rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy;
● wspierania integracji Ukrainy z euroatlantyckimi i europejskimi strukturami;
● bliskiej współpracy w odbudowie Ukrainy jako suwerennego i demokratycznego
państwa;
● zapewnienia Ukrainie odpowiedniego wsparcia na wypadek przyszłej agresji ze
strony Rosji;
● dążenia do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju oraz bezpieczeństwa dla
Ukrainy poprzez wycofanie rosyjskich wojsk z jej terytorium, przywrócenie
integralności terytorialnej w uznanych międzynarodowo granicach oraz pociągnięcie
Rosji, jej przywódców i współsprawców do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione
przeciwko Ukrainie i jej obywatelom.

fot.gov.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda