mobile
REKLAMA

Wywiad z Krzysztofem Wojciechowskim

Z nowym przewodniczącym rady dzielnicy Ochota rozmawiamy o sytuacji w radzie i planach na najbliższy czas.

Tomasz Sprycha
Wywiad z Krzysztofem Wojciechowskim

Został pan przewodniczącym po dość długim pacie w radzie dzielnicy.

Tak, jeśli spojrzymy na ostatnie miesiące, to od jesieni prace rady dzielnicy były w zasadzie sparaliżowane. Wiele istotnych ustaw, takich jak absolutorium z zeszłego roku, nie zostało jeszcze powziętych. Na jesieni rozpoczęła się sprawa odwołania dotychczasowej przewodniczącej, pani Sylwii Mróz. Sprawa, jak widzieliśmy, ciągnęła się przez wiele, wiele miesięcy. Jednym z powodów na pewno było to, że przez pandemię sesje odbywały się w trybie zdalnym. Natomiast w tym okresie w wielu dzielnicach odbywały się zarówno sesje stacjonarne, czy sesje przy użyciu programu eSesja, umożliwiającego tajne głosowanie, wskutek czego ta procedura mogłaby być znacznie przyspieszona.

Jakie będą Pana pierwsze decyzje na nowym stanowisku, od czego chciałby Pan zacząć?

W pierwszej kolejności chciałbym przywrócenia dobrego porządku funkcjonowania rady, czyli między innymi – być może rzecz mniej zauważalna dla mieszkańców, ale przecież bardzo ważna formalnie – zwoływanie konwentu seniorów. To są spotkania, podczas których wszyscy przedstawiciele klubów, niezależnie od tego, czy mających większość w radzie, czy będących w opozycji, ustalają wspólnie przebieg obrad, termin sesji itd. To jeśli chodzi o względy formalne. Co prawda przewodniczący rady nie ma na to bezpośredniego wpływu, ale myślę, że może być dobrym mediatorem w takich sprawach, jak chociażby podział prezydiów w komisjach, podział prezydium rady, aby każdy klub – niezależnie od swojej przynależności partyjnej i struktury – miał możliwość posiadania przewodniczących danych komisji i wiceprzewodniczących w radzie.

Rzecz ważna z punktu widzenia mieszkańców: wszystkie te uchwały, których termin dawno minął i którymi rada powinna się była zająć w ostatnich miesiącach. Mamy na Ochocie wiele kwestii bardzo ważnych, jak te związane z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, kwestia TBS-u, który ma powstać na Ochocie, takich spraw jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że na dniach uda się ogłosić kolejną sesję rady i będziemy mogli wznowić pracę nad tymi zagadnieniami.

Czy wybór Pana na to stanowisko oznacza, że w radzie uformowała się stabilna większość, czy Ochocie wciąż grozi pat i kolejne opóźnienia w funkcjonowaniu rady dzielnicy?

Oczywiście wszystko zweryfikuje najbliższy czas. Myślę, że niezależnie od poglądów i przynależności partyjnej musimy dążyć przede wszystkim do dobrego działania na rzecz dzielnicy i wierzę, że jest dosyć silna grupa osób, która to dobro dzielnicy przedkłada ponad własne przynależności partyjne.

Rozumiem, że liczy Pan na dobrą współpracę z Ratuszem i prezydentem Trzaskowskim?

Liczę na dobrą współpracę z każą osobą, której zależy na dobru Ochoty, dobru Warszawy. Tutaj, jak mówię, przynależności partyjne nie mają żadnego znaczenia. Tak samo liczę na dobrą współpracę ze wszystkimi radnymi naszej dzielnicy, z każdej partii i z każdego klubu.

A jaki będzie główny cel Pana kadencji?

Jak wiadomo, rada dzielnicy jest organem, który zajmuje się przede wszystkim bieżącymi działaniami związanymi z funkcjonowaniem dzielnicy. Jak mówiłem, takim dużym wyzwaniem będzie wprowadzenie strefy płatnego parkowania, która – jeśli potwierdzą się plany Zarządu Dróg Miejskich – byłaby wprowadzona już na jesieni tego roku. Takich spraw jest oczywiście dużo więcej. Są zmiany infrastrukturalne. Trzeba też pamiętać, że ten „pandemiczny” rok jest dużo trudniejszy ze względu na ograniczone inwestycje. Natomiast takim głównym celem jest to, żeby działania związane z rekomendowaniem Radzie Miasta różnych rozwiązań – bo dzielnica przecież nie jest odrębnym bytem – powróciły do normy i do stanu, który utrzymywał się w poprzednich kadencjach niezależnie od tego kto rządził, czy jeszcze na początku tej kadencji.

Fot. UM Ochota

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda