mobile
REKLAMA

Konsultacje w sprawie MPZP dla południowej części Targówka Mieszkaniowego trwają!

Rusza drugi etap konsultacji społecznych w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla południowej części Targówka Mieszkaniowego. Udział w sporządzaniu planu ma charakter sformalizowany – co oznacza, że każdy mieszkaniec może zgłosić swoje uwagi na piśmie lub podczas spotkania on-line. Konsultacje potrwają od 22 listopada 2023 r. do 4 stycznia 2024 r.

Informacja prasowa
Konsultacje  w sprawie MPZP dla południowej części Targówka Mieszkaniowego trwają!

Głównymi celami opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i konsultacji są:

  • zachowanie i modernizacja istniejącego układu osiedla mieszkaniowego, rewitalizacja fragmentów zabudowy kwartałowej oraz ochrona zabytkowych obiektów,
  • zachowanie istniejących enklaw zieleni osiedlowej,
  • wprowadzenie usług podstawowych,
  • wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających stację II linii metra.

W związku z rozpatrzeniem uwag przez Prezydenta m.st. Warszawy podczas pierwszego etapu konsultacji, do projektu planu zostały wprowadzone zmiany, które wymagały ponowienia procedury uzgodnień w niezbędnym zakresie.
Ponowne, częściowe wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu wynika z rozpatrzenia uwag zgłoszonych po jego pierwszym wyłożeniu. Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego można zapoznać się również w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej architektura.um.warszawa.pl.

fot.UDTargówek/mat.pras.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda