mobile
REKLAMA

Porady Prawne z IS: Kiedy umowa pożyczki jest wiążąca?

Pytanie: 22 grudnia 2014 roku pożyczyłam sąsiadce, z którą się przyjaźnie 18 tysięcy złotych. Na wszelki wypadek wydrukowałyśmy umowę z Internetu, którą podpisałyśmy własnoręcznie. Tego samego dnia przelałam umówioną kwotę na konto bankowe przyjaciółki. W umowie ustaliłyśmy, że zwróci mi ona pieniądze wraz z odsetkami w wysokości 12 000 złotych 30 kwietnia 2015 roku. Pomimo moich próśb przyjaciółka nie chce zwrócić mi moich pieniędzy. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? 

TAGI
Porady Prawne z IS: Kiedy umowa pożyczki jest wiążąca?

Odpowiedź 

Umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem, dlatego bardzo dobrze, że wykazała się Pani trzeźwością umysłu i postanowiła spisać treść umowy. Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest zwrot pożyczonej ilości pieniędzy albo rzeczy. W sytuacji, w której pożyczkobiorca zwleka ze zwrotem umówionej należności, konieczne jest wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę tj. zwrot pożyczki.

Pozew o zwrot pożyczki w pierwszej kolejności należy skierować do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. W zależności od wartości dochodzonej należności będzie to sąd rejonowy lub okręgowy (pożyczka powyżej 75 000 zł). Dlatego w Pani sytuacji właściwym będzie sąd rejonowy. Opłata sądowa od pozwu o zwrot pożyczki wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Zatem w Pani przypadku będzie to 900 złotych.art. 25 KC
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. [schowaj]

W umowie jaką Panie zawarły odsetki zostały ustalone kwotowo, w wysokości 12 tysięcy złotych, co stanowi 66,(6) % kwoty pożyczki. Natomiast na podstawie art. 359§ 21 Kodeksu cywilnego maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (są to tzw. odsetki maksymalne). Kolejny paragraf tego artykułu natomiast stanowi, że jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych i tak należą się odsetki maksymalne. Stopa lombardowa NBP na dzień zawarcia umowy była równa 3 %, zatem  czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego wynosi 12 %. Wysokość należnych Pani odsetek będzie stanowić iloczyn odsetek maksymalnych i pożyczonej kwoty, który wynosi 2160 złotych.

Od daty umownej zwrotu czyli 30 kwietnia 2015 można żądać odsetek od kapitału. Na podstawie art. 482 § 1 Kodeksu Cywilnego od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa.

Magdalena Kwiatkowska

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda