mobile
REKLAMA

Zobacz oryginalny rękopis aktu lokacji Pragi!

Zabytkowy dokument, w którym król Władysław IV zgadza się na założenie naprzeciwko Warszawy miasta Pragi, od 10 lutego będzie można oglądać w praskim Muzeum. Okazja jest ku temu doskonała – tego dnia mija bowiem dokładnie 370 lat od jego podpisania.

inf. pras.
TAGI
Zobacz oryginalny rękopis aktu lokacji Pragi!

Akt lokacyjny, na co dzień przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych, rzadko jest upubliczniany. Tym razem chcemy go nie tylko wyeksponować, ale i zachęcić do samodzielnego pochylenia się nad jego zawartością. Pomogą w tym udostępnione tłumaczenie treści z łaciny na język polski, drobne historyczne komentarze oraz program towarzyszący. Dzięki nim wspomniane w akcie miejsca, postaci i okoliczności, w jakich cztery wieki temu „rodziła się” Praga, przestaną być zagadkowe.

 

Nasze inwestycje to nie tylko modernizacje, ale także budowa placówek kultury, które tworzą w mieście nową jakość przestrzeni miejskiej. Dzięki zwiększeniu budżetu na inwestycje kulturalne, warszawiacy mają dostęp do coraz nowocześniejszych obiektów kultury.

 

Pierwsze Muzeum na prawym brzegu Wisły

Muzeum Warszawskiej Pragi zlokalizowane jest od 2014 roku w jednych z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, z unikatowym zespołem modlitewni (zachowane polichromie), w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego (najstarszego działającego targowiska Warszawy).

 

Jako oddział Muzeum Warszawy, zostało powołane do życia w 2006 r. Cały kompleks przy ul. Targowej 50/52, w którym powstała placówka, jest wpisany do rejestru zabytków. Projekt Muzeum Warszawskiej Pragi, związany z adaptacją na funkcje kulturalne tego zabytkowego zespołu obiektów, wpisuje się w podjęte przez miasto i dzielnicę projekty rewitalizacyjne. Projekt został włączony i jest realizowany w ramach Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ na lata 2005-2013 uchwałą Rady m. st. Warszawy z 8 maja 2008 r.

 

Muzeum pierwszą w historii wystawę stałą poświęconą w całości prawobrzeżnej Warszawie otworzyło w 2015 roku.

 

Adresaci działań muzeum to mieszkańcy zarówno prawobrzeżnej Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia), jak i całego miasta, którego częścią dziedzictwa jest strona praska, środowiska lokalne, które potrzebę istnienia placówki podnoszą od lat; środowiska twórcze działające na prawym brzegu Wisły, turyści odwiedzający miasto, środowiska żydowskie, rodzime i emigracyjne, odwiedzające miasto, placówki edukacyjne na terenie miasta (szkoły wszystkich poziomów), środowiska naukowe miasta i kraju (przede wszystkim varsavianiści).

 

Adaptacja zabytkowych budynków na siedzibę Muzeum Warszawskiej Pragi kosztowała 38 mln zł, w tym 12 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Na otwarcie wystawy stałej przekazaliśmy 4,6 mln zł.

 

Podsumowanie roku 2017 w Muzeum Warszawy i plany na rok 2018

W 2017 roku Muzeum Warszawy (wraz z oddziałami) odwiedziło blisko 182 000 zwiedzających!

 

W tym roku Instytucja planuje otwarcie drugiej części wystawy „Rzeczy warszawskie” (9-10 czerwca), otwarcie Muzeum Woli, wiele wystaw czasowych w siedzibie głównej i oddziałach (m.in. w Muzeum Warszawskiej Pragi) i wydarzeń towarzyszących. Szczegóły można znaleźć na stronie: http://muzeumwarszawy.pl/ i w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/muzeum.warszawy/.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda